Esimerkkejä referensseistä:

- Jakeluverkoston ympäristöselvitys ja riskiarvio

- Jakeluaseman lupa- ja viranomaisasiakirjat sekä ympäristölaadunvarmistus

- Jakelumittarien varmennusselvitys

- Tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen sekä tarjousanalysointi

- Selvitys jakelupisteiden rakenteellisista parannuksista

- Työturvallisuus huoltoasemalla -koulutuksen laatiminen ja toteutus (yhteistyössä FCG-koulutus Oy) 

- Kunnossapidon tarkastusohjelman laatiminen

- Useiden jakelupistemuutosten yleissuunnittelu

- Jakeluasemien suunnitteluttaminen eli suunnittelun koordinointi

- Jakeluasemien ympäristörekisteröinti

 

Käytyjä koulutuksia:

- Rakennusalan työsuojelun peruskurssi 2018 (Työturvallisuuskeskus TTK)

- Työturvallisuuskortti -kouluttajakoulutus 2018 (Työturvallisuuskeskus TTK)

Kysy räätälöidyistä työturvallisuuskortti-koulutuksista lisää!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä kategoria ei sisällä artikkeleita. Mikäli alakategorioita näkyy tällä sivulle, ne voivat sisältää artikkeleita.